- sečenje i deformisanje lima ( 6mm na 3100 )
        - zavarivanje
        - mašinska obrada alu i pvc bravarije
        - hladna i topla prerada mesa
        - klima komora za zrenje